Polityka Informacyjna

Stopa zwrotu z aktywów ROA (netto) na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 2,68%.

Bank prowadzi obsługę Klientów w 6 placówkach (w Zakrzewie, Złotowie, Wałczu i Człopie) na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatów: wałeckiego, choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, człuchowskiego, sępoleńskiego i strzelecko-drezdeneckiego.

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych są opisane w Regulaminach produktowych dostępnych na naszej stronie internetowej przy poszczególnych produktach.

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z  art. 20d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, poniżej udostępniamy Broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich:

BROSZURA INFORMACYJNA

ULOTKA ETR - tekst łatwy do czytania i zrozumienia

WIDEO Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK MIGOWY