Polityka Informacyjna

Stopa zwrotu z aktywów ROA (netto) w roku 2019 wyniosła 0,61%.

Bank prowadzi obsługę Klientów w 6 placówkach (w Zakrzewie, Złotowie, Wałczu i Człopie) na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatów: wałeckiego, choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, człuchowskiego, sępoleńskiego i strzelecko-drezdeneckiego.