Nagrody, Podziękowania

W wyniku prowadzonej działalności charytatywnej oraz sponsoringu Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie otrzymał wiele podziękowań, nagród oraz wyróżnień. Oto niektóre z nich: