Działalność Charytatywna

Spółdzielnie swoją działalność opierają na takich wartościach jak: odpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie kontynuując idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej wspiera lokalne życie kulturalne i gospodarcze, udziela pomocy charytatywnej.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wspiera m.in.:

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Wałczu
Złotowski Bieg Zawilca
"Projekt Kostka"
Chór "GROMADA"w Starej Wiśniewce
Ludowy Zespół Sportowy „Naprzód” w Starej Wiśniewce
Stowarzyszenie „Strefa Kultury” w Zakrzewie
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zakrzewie
Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Bolesnej w Człopie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice
Ochotniczą Straż Pożarną w Wersku
Stowarzyszenie „Nad Głomią”
Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu
organizację imprezy pn. „Dni Kwitnących Wiśni” w Starej Wiśniewce
Dom Polski w Zakrzewie
Parafię Rzymsko-Katolicka im. Św. Marii Magdaleny
Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzewie
Dom Kultury w Człopie
ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca Złotów
Parafię w Człopie.

Wspieramy również rozwój naszych „małych obywateli”. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie pomógł m.in.:

ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca Złotów,
Przedszkolu Publicznemu w Zakrzewie,
Publicznemu Gimnazjum w Człopie (w nadaniu sztandaru),
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie (w stworzeniu „Zielonej Klasy”),
organizacji imprezy z okazji Mikołajek pt. Pierwsze Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Północnej Wielkopolski w Pływaniu dla Gimnazjów.

  • ufundował nagrodę główną w Gwiazdkowej Loterii Fantowej, która odbyła się w ramach IV Gwiazdkowego Rynku Fundacji „Złotowianka” w dniu 18 grudnia 2011 r.