Działalność Charytatywna

Spółdzielnie swoją działalność opierają na takich wartościach jak: odpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie kontynuując idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej wspiera lokalne życie kulturalne i gospodarcze, udziela pomocy charytatywnej.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wspiera m.in.:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Wałczu
 • Złotowski Bieg Zawilca
 • "Projekt Kostka"
 • Chór "GROMADA"w Starej Wiśniewce
 • Ludowy Zespół Sportowy „Naprzód” w Starej Wiśniewce
 • Stowarzyszenie „Strefa Kultury” w Zakrzewie
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zakrzewie
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Bolesnej w Człopie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice
 • Ochotniczą Straż Pożarną w Wersku
 • Stowarzyszenie „Nad Głomią”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu
 • organizację imprezy „Dni Kwitnących Wiśni” w Starej Wiśniewce
 • Dom Polski w Zakrzewie
 • Parafię Rzymsko-Katolicka im. Św. Marii Magdaleny
 • Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzewie
 • Dom Kultury w Człopie
 • ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca Złotów
 • SPS Sparta Złotów
 • Stowarzyszenie SATORI
 • Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych
 • LKS JEDNOŚĆ Zakrzewo
 • OSP Kujan

Wspieramy również rozwój naszych „małych obywateli”. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie pomógł m.in.:

 • ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca Złotów
 • Przedszkolu Publicznemu w Zakrzewie
 • Publicznemu Gimnazjum w Człopie (w nadaniu sztandaru)
 • Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie (w stworzeniu „Zielonej Klasy”)
 • organizacji imprezy z okazji Mikołajek pt. Pierwsze Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Północnej Wielkopolski w Pływaniu dla Gimnazjów