Płatności masowe

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji (firmy telekomunikacyjnej, hurtowni, wspólnoty mieszkaniowej itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz).

Najważniejsze korzyści z posiadania płatności masowych:

 • oszczędność czasu
 • udostępnienie usługi za 0 zł
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności
 • szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności
 • usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy
komputer

Nabywcami usługi mogą być:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności w branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni
 • wspólnoty mieszkaniowe, które ze względu na specyfikę swojej działalności otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze
 • urzędy miast i gmin, szkoły, firmy ubezpieczeniowe

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

 • posiadanie rachunku bieżącego w SBL w Zakrzewie
 • złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych

Opłata za usługę zgodna z obowiązującą "Taryfą Prowizji i Opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie".