Historia Banku

Początki spółdzielczości w Polsce…

Przesłanką powstania spółdzielczości była sytuacja ekonomiczna i społeczna w XIX wieku wywołana szybkim rozwojem kapitalizmu po rewolucji przemysłowej. Za prekursora spółdzielczości polskiej uznaje się Stanisława Staszica, który utworzył „Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach”.
Odmienne warunki ekonomiczne, społeczne i prawne w różnych zaborach złożyły się na to, że spółdzielczość polska rozwijała się w różnym czasie i w różnych formach.

Powstanie Banku Ludowego Volksbank w Zakrzewie

volksbank

W 1909 roku w Złotowie powstaje kolejna placówka pod nazwą Bank Parcelacyjny. Jednakże wybuch I wojny światowej paraliżuje jego działalność i 13 lipca 1914 roku na mocy uchwały zostaje on przekształcony w Bank Ludowy z ograniczoną odpowiedzialnością.

31 maja 1915 roku z inicjatywy ks. dr. Bolesława Domańskiego Bank Ludowy zostaje przeniesiony do Zakrzewa i przyjmuje nazwę BANK LUDOWY – VOLKSBANK W ZAKRZEWIE.

Działalność Banku Ludowego przypada na trudny okres ekonomiczny i wielu zawirowań politycznych. Jednak mimo trudności Bank rozwijał się powoli, zdobywając zaufanie społeczeństwa.

Rok 1939 – wybuch II wojny światowej

1 września 1939 roku nastąpił wybuch II wojny światowej – zlikwidowane zostają wszystkie polskie instytucje gospodarcze i kulturalne.

Majątek Banku zostaje skonfiskowany.

Rok 1945 – punkt zwrotny w historii ziemi złotowskiej

Po 173 latach niewoli niemieckiej - 31 stycznia 1945 roku Złotów i ziemie złotowskie zostają wyzwolone.

Powstanie SBL w Zakrzewie

26 lutego 1961 roku powstaje na terenie Zakrzewa Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa pod nazwą SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W ZAKRZEWIE.

Najważniejsze wydarzenia z życia Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie

1975 – rozpoczęcie budowy nowej siedziby Banku

W roku 1975 w wyniku dynamicznego rozwoju podjęta zostaje decyzja o budowie nowej siedziby Banku.
Natomiast w grudniu 1977 po zakończeniu prac budowlanych następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrali Banku w Zakrzewie.

zakrzewo_rycina-e1578573124798.jpg
Zakrzewo

1985 – pożegnanie Bolesława Szudarskiego

16 października 1985 roku pożegnano i podziękowano za wiele lat pracy i trud włożony w powstanie Banku w Zakrzewie ówczesnemu Dyrektorowi Bolesławowi Szudarskiemu. Jednocześnie powitano jego następcę w osobie Wiktora Kaaz.

1 grudnia 2000 roku

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Człopie.

2 lipca 2001 roku

Bank Spółdzielczy Zakrzewie przystępuje do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), która obejmuje 104 banki spółdzielcze.

12 lutego 2002 roku

Otwarcie Oddziału w Złotowie

21 lipca 2004 roku

Uruchomienie Punktu Kasowego w Złotowie

kwiecień 2005 roku

Otwarcie Oddziału w Wałczu

26 kwietnia 2010 roku

Otwarcie Oddziału w Pile

18 października 2011 roku

Otwarcie nowej siedziby Oddziału w Złotowie

złotów_oddział