SMS banking

Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Banku z Klientem

 

SMS BANKING to automatycznie wysyłane wiadomości informujące klienta o:

  • wolnych środkach / saldzie rachunku
  • operacjach na rachunku
  • blokadach kartowych
mobile-phone-791644_1280

Dostępne są następujące rodzaje powiadomień sms:

  • wolne środki/saldo - po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku, aktualnym saldem oraz ostatnimi operacjami
  • saldo w danym momencie dnia - Bank wysyła informację o saldzie na początku dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku gdy dostępne środki uległy zmianie
  • operacje na rachunku - Bank wysyła informację o operacjach na rachunku. Istnieje możliwość zdefiniowania typu operacji (uznanie/obciążenie) jak i minimalnej kwoty
  • informacja o blokadach kartowych - w przypadku blokady kartowej na rachunku, wysyłany jest SMS do klienta

Aby uzyskać dostęp do usługi SMS Banking wystarczy:

  • posiadać aktywny rachunek w Banku
  • wypełnić wniosek o aktywację usługi SMS Banking i złożyć go w najbliższym oddziale Banku

LEPSZA I STAŁA KONTROLA WŁASNYCH FINANSÓW

WYGODA, NIEZALEŻNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INFORMACJI O SWOICH RACHUNKACH

Opłata za usługę zgodna z obowiązującą "Taryfą Prowizji i Opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie".