Internet banking

internet banking

 

to usługa zapewniająca wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.

INTERNET BANKING

Usługa polega na przeprowadzaniu operacji bankowych z wykorzystaniem internetu. Witryna internetowa umożliwia dokonywanie Klientowi on-line różnorodnych operacji na rachunkach bankowych.

Aby uzyskać dostęp do usługi Internet Banking wystarczy:

 • posiadać aktywny rachunek w Banku
 • posiadać komputer z zainstalowaną przeglądarką stron www podłączoną do sieci Internet
 • wypełnić wniosek o aktywację usługi Internet banking i złożyć w najbliższej placówce Banku

Korzyści z posiadania Internet banking: 

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów, zakładanie lokat
 • przegląd historii operacji
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • definiowanie zleceń stałych
 • wydruk potwierdzenia operacji

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej:

 • każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy
 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj.
computer-1591018_640

Z dniem 14 września 2019 r., zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2, wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie w postaci silnego uwierzytelnienia klienta. Oznacza to, że korzystając z systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie kodu z wiadomości SMS lub skorzystanie z mobilnej autoryzacji:

 • w zależności od ustawień systemu raz na 90 dni lub przy każdym logowaniu, po podaniu dotychczas używanego identyfikatora i hasła
 • podczas sprawdzania historii operacji starszej niż 90 dni
 • podczas zatwierdzania operacji i w innych opcjach systemu

Ponadto długość trwania sesji została ograniczona do 5 minut.

Wersja demonstracyjna Internet Banking - sprawdź jak korzystać ze wszystkich możliwości systemu

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INTERNET BANKING