Zrzeszeni w SGB

„Liczysz się dla nas”

Nowoczesne pojmowanie spółdzielczości to działanie w duchu współpracy i odpowiedzialności za lokalną społeczność – tak można scharakteryzować Grupę SGB. SGB to najstarsze zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce z ponad 1 800 placówkami. Pierwsze banki spółdzielcze powstały w Polsce 160 lat temu jako spółdzielnie działające na zasadzie samopomocy. Te idee kontynuuje dziś z powodzeniem Spółdzielcza Grupa Bankowa.
Jesteśmy skoncentrowani na rozwiązywaniu problemów klientów, tam gdzie one się pojawiają i w sposób dopasowany do lokalnych warunków, a nie tylko i wyłącznie na sprzedaży produktów. Sprawdź jak „współdziałamy w Spółdzielczych Bankach SGB.”

W polskim systemie bankowych od 28 czerwca 2011 roku funkcjonują dwie grupy spółdzielcze:

  1. Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB)
  2. Bank Polskiej Spółdzielczości SA (BPS)

W dniach 27 i 28 czerwca 2011 r. odbyły się dwa walne zgromadzenia akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie, w trakcie których akcjonariusze obu banków zdecydowali o połączeniu.
Podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które da Klientom poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączone banki dysponują większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.
Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej przystąpiły banki, które do tej pory funkcjonowały pod egidą MR Bank SA.

Dzięki temu powstała bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca ponad 200 banków spółdzielczych. Swoim zasięgiem grupa SGB obejmuje ponad połowę Polski. Grupa SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez blisko 4 000 bezprowizyjnych bankomatów.

Podstawowe korzyści płynące dla SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE oraz jego klientów z przynależności do grupy to:

  • bezpieczeństwo funkcjonowania,
  • dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
  • atrakcyjne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów,
  • dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych