Władze Banku

ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE

Prezes Zarządu – Wiktor Kaaz
Wiceprezes Zarządu – Teresa Konicer
Wiceprezes Zarządu – Justyna Wilczyńska-Hławiczka
Członek Zarządu – Ireneusz Sałachub

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE

Przewodniczący Rady – Stanisław Betański
Zastępca Przewodniczącego Rady – Andrzej Ługowski
Sekretarz Rady – Henryk Szopiński

Członkowie:

Dorota Czajka
Adam Kamiński
Renata Konitzer
Edward Wnuk

KOMITET AUDYTU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE

Przewodniczący Komitetu – Dorota Czajka
Członek Komitetu – Renata Konitzer
Członek Komitetu – Adam Kamiński