ZMIANA REGULAMINU – KLIENCI INDYWIDUALNI

30 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów

indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”.

Treść zmienionego regulaminu dostępna jest poniżej: