ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie, zawiadamia że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 13:00, w Domu Polskim - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie przy ul. ks. dr B. Domańskiego 18, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Program posiedzenia znajduje się w poniższym załączniku.