ZMIANA REGULAMINÓW – klienci instytucjonalni

07 stycznia 2021

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie zaktualizowany „Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Spółdzielczym Banku Ludowy w Zakrzewie”

oraz „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”. Wprowadzone w w/w regulaminach zmiany mają na celu dostosowanie ich do aktualnych przepisów prawa, w szczególności do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).

Zaktualizowane regulaminu dostępne są w oddziałach Banku.