ZMIANA REGULAMINÓW

04 czerwca 2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca br. zmianie ulegają: „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”, „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie” oraz „Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”.

Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do wchodzącej w życie w dniu 01.07.2021 r. ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Poniżej regulaminy obowiązujące od dnia 1 lipca br.