DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KLIENTÓW

08 kwietnia 2020

Od dnia 26 marca 2020 r. nasi Klienci mogą składać wnioski o zawarcie aneksu dot. zawieszenia spłaty rat kapitałowych kredytów w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Po okresie zawieszenia raty kredytu mogą być wyższe, dlatego prosimy o przemyślane decyzje o złożeniu wniosku.

Najważniejsze informacje:

• zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych kredytu udzielonego przed dniem 13.03.2020 r. jest dostępne dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu, wynikającą z istotnej zmiany sytuacji finansowej wynikającej z ograniczeń wprowadzonych wobec pandemii koronawirusa;
• wnioski klientów rozpatrywane będą bezpłatnie, zatem Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji,
• Klienci mogą wnioskować o:

  1. odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe),
  2. odnowienie istniejącego finansowania na okres do 6 miesięcy,
  3. w przypadku umów konsorcjalnych warunki mogą być odmienne, albowiem muszą być uzgodnione z wszystkimi bankami;

• zawieszone płatności mogą być: rozłożone w pozostałym okresie trwania umowy kredytowej, albo mogą być ustalone nowe terminy płatności w okresie spłaty kredytu, albo mogą być doliczone do ostatniej raty, albo może nastąpić wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty;
• zawieszenie spłaty zobowiązań jest dostępne dla Klientów, których sytuacja ekonomiczna dotychczas nie budziła obaw i którzy do dnia 29.02.2020 r. nie posiadali zaległości kredytowych powyżej 30 dni.

Aby skorzystać z pomocy należy wypełnić i podpisać wniosek, a następnie zeskanować go i wysłać do Banku na adres: kontakt@sblzakrzewo.pl lub pocztą do wybranego oddziału. W przypadku klientów indywidualnych dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o wysokości dochodów. Decyzja o zawieszeniu spłaty kredytu podejmowana jest przez Bank i uzależniona od spełnienia wszystkich ww. warunków.

Wnioski można składać do dnia 30 czerwca br.

zaktualizowano dnia 09.06.2020 r.