ZASŁUŻONA EMERYTURA I ZMIANY W ZARZĄDZIE

02 listopada 2021

Z końcem października br. z ogromnym wzruszeniem pożegnaliśmy naszego wieloletniego Prezesa, Wiceprezesa, a przede wszystkim Kolegę – Pana Wiktora Kaaz.

Pan Wiktor, który w ostatnim czasie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu przeszedł na zasłużoną emeryturę po 42 latach pracy.

Z naszym Bankiem był związany zawodowo od listopada 1985 r. Po przepracowaniu niepełnych 5 lat, w sierpniu 1990 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i funkcję tą pełnił nieprzerwanie do 18 grudnia 2020 r., tj. przez 30 lat!

Przez te lata Pan Wiktor przyczynił się do znaczącego rozwoju Banku. To za jego prezesury do Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie został przyłączony Bank Spółdzielczy w Człopie, a także otwarte zostały nowe Oddziały – w Złotowie oraz Wałczu, a także dwa Punkty Kasowe w Złotowie. Za istotne należy uznać także przystąpienie w 2001 r. Banku do Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować Panu Wiktorowi za te wszystkie lata pracy i życzymy, aby zasłużona emerytura była czasem realizacji marzeń, niezapomnianych podróży i satysfakcji w życiu prywatnym.


Ponadto informujemy, że decyzją Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z dnia 28 października br., funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych objęła Pani Hanna Betscher – dotychczasowy Członek Zarządu.

Zarząd w nowym składzie:
Prezes Zarządu – Justyna Wilczyńska-Hławiczka
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych – Hanna Betscher
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych – Ireneusz Sałachub