WAŻNA ZMIANA W USŁUDZE 3D SECURE

20 października 2020

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 31 października br. wdrażane będą zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure dla kart wydanych w ramach Zrzeszenia SGB. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Od dnia 31 października br. podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure, obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie.

W przypadku kart debetowych wydanych klientom indywidualnym, transakcja będzie mogła być potwierdzona poprzez jedną z poniżej podanych metod:

podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu 3D Secure przesłanego sms-em na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta
lub
potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej SGB Mobile (instrukcja aktywacji usługi w aplikacji mobilnej).

W przypadku kart debetowych wydanych klientom instytucjonalnym, transakcję będzie można potwierdzić wyłącznie poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu 3D Secure przesłanego sms-em na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta.

Od dnia 30 listopada br. zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure obejmą karty kredytowe i charge dla klientów instytucjonalnych – w ich przypadku potwierdzenie transakcji będzie możliwe wyłącznie poprzez odpowiedź na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure.

Od dnia 10 grudnia br. zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure obejmą karty kredytowe wydane klientom indywidualnym – w ich przypadku potwierdzenie transakcji będzie możliwe poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz hasła 3D Secure lub potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej SGB Mobile.

W ostatnim etapie – tj. od dnia 30 grudnia br. zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure obejmą karty przedpłacone – w ich przypadku potwierdzenie transakcji będzie możliwe wyłącznie poprzez podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz hasła 3D Secure.

W związku z powyższym zachęcamy do ustalenia odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne podczas wizyty w oddziale banku lub zainstalowania i korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wybrania żadnej z powyższych metod potwierdzania transakcji z wykorzystaniem usługi 3D Secure, od w/w terminów nie będzie możliwości wykonania transakcji w internecie jeśli wymagane będzie dodatkowe potwierdzenie.

Ponadto klienci, którzy nie korzystają z SGB-Mobile, od 22.10.2020 r. mogą nadać odpowiedź na pytanie weryfikacyjne 3D Secure za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888.

Dodatkowo zachęcamy do korzystania z usługi BLIK przy dokonywaniu płatności w internecie.
BLIK dostępny jest w obu aplikacjach mobilnych oferowanych przez bank, tj. SGB Mobile i Nasz Bank.