ubezpieczenia – ROLNIK

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Korzyści dla Ciebie:

 • ochrona produkcji rolnej jako element zarządzania ryzykiem w gospodarstwie
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych – Budynki rolnicze Plus czy dobrowolne ubezpieczenie domu – Agro Dom.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie – OC Rolnika Plus zapewniające dodatkowe rozszerzenia, np. OC usług międzysąsiedzkich, OC agroturystyki.

 

Korzyści dla Ciebie:

 • Budynki rolnicze Plus – uzupełnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych o dodatkowe zdarzenia, takie jak upadek drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, uderzenie pojazdu, przepięcie itd.
 • Agro Dom – uzupełnia ochronę domu o większą liczbę zdarzeń, ale również zabezpiecza mienie znajdujące się w domu (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież itp.)
 • pakiet Moje Gospodarstwo – ochrona dodatkowego mienia w gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia)
 • zniżki dla nowych klientów, którzy ubezpieczyli w Concordii uprawy lub maszyny
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa
 • OC Rolnika Plus zapewnia dodatkową ochronę, np. z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością agroturystyczną

Zakres ubezpieczenia:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, grad, deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, powódź, napór śniegu, spływ wód po zboczach, szkody wodociągowe, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, dym i sadza
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia: w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników
 • dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca albo udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

 

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Korzyści dla Ciebie:

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej
 • dostępne umowy wieloletnie
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • brak potrąceń amortyzacji części maszyny w wybranych wariantach
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Concordia Agro Ekspert:

 • Agro Casco
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Porada Prawna
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.


Dzięki współpracy naszego banku z firmą Concordia Ubezpieczenia (grupa Generali), większość ubezpieczeń kupisz ze zniżką online – nie wychodząc z domu, a składkę za polisę opłacisz szybkim przelewem lub BLIKiem.

Kliknij i sprawdź jakie to proste!

Ubezpieczenie OC/AC w Generali

 • nielimitowane holowanie pojazdu po wypadku na terenie Polski
 • pojazd zastępczy na 3 dni po wypadku na terenie Polski
 • 30% zniżki dla posiadających prawo jazdy powyżej 15 lat

WYBIERZ                                                  KOD RABATOWY: M082395A

Auto Assistance

 • niezależne od posiadanego ubezpieczenia OC i AC pojazdu
 • dla samochodów do 20-tego roku eksploatacji
 • elastyczny okres ubezpieczenia - od 7 dni do 12 miesięcy

WYBIERZ                                                   KOD RABATOWY: 082395A

Ubezpieczenie domu i mieszkania w Generali

 • elastyczny dobór wariantu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta
 • szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa w zakresie ochrony
 • NNW psa i kota w wariancie All Risk

WYBIERZ                                                  KOD RABATOWY: H082395A

Concordia Turysta

 • ciesz się ochroną podczas podróży (koszty leczenia, NNW)
 • ubezpiecz się w 5 minut - polisę otrzymasz na Twój adres e-mail
 • ubezpieczenie już od 10zł. Sprawdź naszą ofertę!

WYBIERZ                                                   KOD RABATOWY: 082395A

NNW Indywidualne

 • ubezpiecz swoje dziecko – nawet to najmniejsze
 • zapewnij sobie pomoc finansową, gdy np. złamiesz nogę
 • masz 80 lat? Znajdziemy również coś dla Ciebie

WYBIERZ                                                   KOD RABATOWY: 082395A