ubezpieczenia – ROLNIK

UBEZPIECZENIA GENERALI

logo generali

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.
Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

 

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Ubezpieczenie Upraw Rolnych
Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność z ubezpieczeniem upraw. To ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa.
Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Zalety ubezpieczenia:

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

 

Więcej informacji

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz Ustandaryzowany dokument

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali Agro Ekspert
Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia pracy rolnika. Nie przewidzisz ich pożaru, awarii, kradzieży, przewrócenia czy wypadku. Dlatego chcąc zapewnić sobie środki umożliwiające ich szybką naprawę czy zakup nowej maszyny, warto wcześniej pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. Ubezpieczenie agrocasco doskonale ochroni Twój portfel przed nieprzewidzianymi wydatkami.
W pakiecie Agro Ekspert oferujemy również obowiązkowe OC, które zabezpieczy Cię w razie wypadku, którego możesz być sprawcą. A zawierając ubezpieczenie NW otrzymasz świadczenie w razie wypadku powstałego w trakcie pracy swoją maszyną.

Więcej informacji

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali Produkcja Zwierzęca
To produkt ubezpieczeniowy, który skierowany jest do podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu rzeźnego oraz produkcję jaj. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej. Poza pakietem podstawowym ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka tj. ptasia grypa, choroby rejestrowane czy salmonellę.

Więcej informacji

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Ubezpieczenie Zwierząt Gospodarskich
Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa. Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta z dopłatą ze składki z budżetu państwa do 65%.

Więcej informacji

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz najlepsze ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.
W Generali Agro możesz ubezpieczyć:
instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Więcej informacji

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali_Agro_BS_2021_Gospodarstwo_baner_www_640x480px

UBEZPIECZENIA INTERRISK

interrisk

Ubezpieczenie upraw

Zapewniamy ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa:

 • ochrona głównego plonu upraw
  ubezpieczenie: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków i roślin strączkowych
 • wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak: grad, ogień, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, huragan, deszcz nawalny, piorun
 • pokrycie kosztów strat i zapewnienie stabilności finansowej

Więcej informacji o ubezpieczeniu znajdziesz TUTAJ

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Baner główny 684x400px