ubezpieczenia – FIRMA

UBEZPIECZENIA GENERALI

logo generali

Generali Agro Firma to oferta dla agrobiznesu na rynku i produkt ubezpieczeniowy dla klientów z sektora rolnego. Mieszalnie pasz, hodowcy trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa i drobiu – to dla tych klientów grupa specjalistów z Generali Agro stworzyła ubezpieczenie, które umożliwia ochronę prowadzonej działalności.
Skorzystać z oferty mogą firmy, których działalność sklasyfikowana jest w ramach sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Więcej informacji

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz najlepsze ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.
W Generali Agro możesz ubezpieczyć:
instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

 

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Generali_Agro_BS_2021_Agro_firma_baner_www_640x480px

UBEZPIECZENIA INTERRISK

interrisk

Biznes Pro Plus

Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla małych i średnich przedsiębiorstw:

  • ochrona firmy od wszystkich zdarzeń losowych lub od wybranych ryzyk

  • zabezpieczenie finansowe w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku

  • pokrycie szkód w mieniu w przypadku aktów wandalizmu czy graffiti

  • odszkodowanie w przypadku uszkodzeń lub awarii maszyn i urządzeń

  • ubezpieczenie ładunków w transporcie drogą lądową i morską (samochód, kolej, statek)

  • pokrycie kosztów np. wynagrodzenia pracowników i innych strat w czasie przerwy lub zakłócenia działalności wskutek zaistniałej szkody

Więcej informacji o ubezpieczeniu znajdziesz TUTAJ

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Baner główny 684x400px