KARTY ZBLIŻENIOWE – MasterCard Debit PayPass

Jest to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dysponować środkami na rachunku, dokonując płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, w tym:

 •  transakcje dokonywane tradycyjną metodą polegającą na dokonaniu autoryzacji w terminalu POS w oparciu o dane karty potwierdzonych podpisem lub kodem PIN,
 •  płatności zbliżeniowych (do kwoty 50 zł) – bez potwierdzania kodem PIN i podpisu) w sklepach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością (PayPass) polegających na dokonywaniu transakcji poprzez zbliżenie karty do czytnika umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych (bezstykowych),
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność na terenie kraju.

Karta wydawana jest do rachunku dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat. W przypadku wspólnego rachunku każdy ze współposiadaczy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób. Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty.

Najważniejsze korzyści z posiadania karty:

 •  okres ważności karty wynosi 4 lata,
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne okresy,
 • standardowe limity dzienne do karty wynoszą:
  – wypłata gotówki 1 500,00 zł,
  – transakcje bezgotówkowe 3 000,00 zł
 •  możliwość ustanowienia indywidualnych limitów do karty.

Rozliczenie transakcji:

 •  Bank obciąża rachunek kwotą operacji oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku,
 •  obciążenie dokonywane jest w złotych,
 • rozliczenie transakcji dokonywanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote,
 •  właściciel karty zobowiązany jest posiadać na rachunku środki w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji oraz opłat i prowizji z tytułu użytkowania karty.

Mogą Cię zainteresować również

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

tel.: 67 266 70 92

e-mail: kontakt@sblzakrzewo.pl


Formularz ofertowy

ikonka-granat-bankomaty_new

Sieć bankomatów

ikonka-granat-mapa_new

Znajdź najbliższy oddział

ikonka-granat-zastrzeganie_new

Zastrzeganie kart