GWARANCJA BANKOWA I PORĘCZENIE

Z myślą o bezpieczeństwie i pozytywnym wizerunku Twojej firmy

Gwarancja bankowa  to jednostronne  zobowiązanie Gwaranta (Banku) do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca (Klient) gwarancji nie wywiązał się w wyznaczonym terminie ze swojego zobowiązania. Bank może udzielić gwarancji m. in.:

  • na zabezpieczenie zapłaty
  • na zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu
  • na zastąpienie wadium w procedurach przetargowych.

 

Poręczenie jest umową, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby Zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Bank udziela jako zabezpieczenia:

  • poręczenia bankowego zapłaty wadium
  • poręczenia bankowego  spłaty kredytu.

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy:

  • dzięki gwarancji / poręczeniu nie musisz angażować środków firmy, możesz je wykorzystać na inny cel
  • zwiększenie wiarygodności firmy
  • minimum formalności i łatwość pozyskania
  • korzystne warunki cenowe (niska opłata za udzielenie)

 

fachowa pomoc
fachowa pomoc
niska opłata za udzielenie
niska opłata za udzielenie
wspomaga zarządzanie finansami firmy
wspomaga zarządzanie finansami firmy
ikonka-granat-bankomaty_new

Sieć bankomatów

ikonka-granat-mapa_new

Znajdź najbliższy oddział

ikonka-granat-zastrzeganie_new

Zastrzeganie kart