GWARANCJA BANKOWA I PORĘCZENIE

Z myślą o bezpieczeństwie i pozytywnym wizerunku Twojej firmy

Gwarancja bankowa  to jednostronne  zobowiązanie Gwaranta (Banku) do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca (Klient) gwarancji nie wywiązał się w wyznaczonym terminie ze swojego zobowiązania. Bank może udzielić gwarancji m. in.:

  • na zabezpieczenie zapłaty
  • na zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu
  • na zastąpienie wadium w procedurach przetargowych.

 

Poręczenie jest umową, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby Zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Bank udziela jako zabezpieczenia:

  • poręczenia bankowego zapłaty wadium
  • poręczenia bankowego  spłaty kredytu.

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy:

  • dzięki gwarancji / poręczeniu nie musisz angażować środków firmy, możesz je wykorzystać na inny cel
  • zwiększenie wiarygodności firmy
  • minimum formalności i łatwość pozyskania
  • korzystne warunki cenowe (niska opłata za udzielenie)

 

fachowa pomoc
fachowa pomoc
niska opłata za udzielenie
niska opłata za udzielenie
wspomaga zarządzanie finansami firmy
wspomaga zarządzanie finansami firmy

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

tel.: 67 266 70 92

e-mail: kontakt@sblzakrzewo.pl


Formularz ofertowy

ikonka-granat-bankomaty_new

Sieć bankomatów

ikonka-granat-mapa_new

Znajdź najbliższy oddział

ikonka-granat-zastrzeganie_new

Zastrzeganie kart