KREDYT MIESZKANIOWY

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE U SIEBIE NAJLEPIEJ!

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może chciałbyś mieć się własny dom z ogródkiem?
Z naszym kredytem mieszkaniowym to wszystko jest możliwe!

dom

Co kredytujemy?

 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • budowę lub rozbudowę domu
 • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • remont lub modernizację nieruchomości
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych

SPRAWDŹ RATĘ KREDYTU I WSTĘPNĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ!

Poniższy kalkulator umożliwia wstępne przeliczenie zdolności kredytowej wyłącznie dla kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Prezentowane wyliczenia dotyczą oprocentowania zmiennego w całym okresie kredytowania.

Bank posiada w ofercie również kredyty oparte o okresowo stałą stopę procentową. W celu wyliczenia zdolności kredytowej oraz przewidywanej wysokości rat, zapraszamy do Oddziałów Banku, ponieważ kalkulator nie posiada tej funkcjonalności.

Korzyści dla Ciebie:

 • szybka decyzja kredytowa
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału – maksymalnie  2 lata
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • możliwość wcześniejszej spłaty – bez dodatkowych opłat
 • atrakcyjne oprocentowanie - okresowo stałe lub zmienne
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia (np. ubezpieczenie kredytu, nieruchomości)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,10%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 668.299,01 zł, oprocentowanie zmienne 9,10%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,10% na dzień 13.09.2022 r. oraz marża banku 2,00 p.p., całkowity koszt kredytu 474.935,89 zł (w tym: prowizja 6.000,00 zł, odsetki 461.766,89 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 6.250,00 zł za cały okres kredytowania – suma ubezpieczenia nieruchomości 375.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC 19,00 zł, opłata za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu 900,00 zł), 299 miesięcznych rat równych (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2.539,24 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza 2.534,13 zł.

Kalkulacja została sporządzona na dzień 13.09.2022 r. na przykładzie reprezentatywnym.
Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu w całym okresie kredytowania.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.