karty – klient indywidualny

Nowoczesne i funkcjonalne karty debetowe do konta osobistego, które oprócz standardowych funkcji realizacji transakcji bezgotówkowych i wypłaty gotówki umożliwiają dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa/Mastercard w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo do kwoty 100 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa/Mastercard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13. rok życia
 • bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

UWAGA: od 19 kwietnia 2021 r., po pierwszej wypłacie z bankomatu lub płatności kartą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie innej niż PLN, poinformujemy Cię o wysokości marży kursowej naliczanej przez Bank, czyli o opłatach za przewalutowanie transakcji płatniczej.
Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Jeśli chcesz bezgotówkowo płacić za towary i usługi na całym świecie, a także w Internecie, karta kredytowa Mastercard, Visa lub Mastercard Gold  jest dla Ciebie.

Korzyści dla Ciebie:

 • nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych w kraju oraz na całym świecie (również zbliżeniowo)
 • możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych
 • całodobowa kontrola swoich finansów – możliwość sprawdzenia salda rachunku w każdej chwili, w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – a do  kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN*
 • okres bezodsetkowy aż do 54 dni
 • brak odsetek za transakcje bezgotówkowe jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w terminie ustalonym w umowie
 • każda spłata podwyższa limit dostępnych środków do wysokości przyznanego limitu kredytu
 • zadłużenie może być spłacane w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Przyznanie limitu kredytowego i jego wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy i uzależnione jest od posiadania przez niego zdolności kredytowej oraz pozytywnej oceny ryzyka kredytowego.

UWAGA: od 19 kwietnia 2021 r., po pierwszej wypłacie z bankomatu lub płatności kartą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie innej niż PLN, poinformujemy Cię o wysokości marży kursowej naliczanej przez Bank, czyli o opłatach za przewalutowanie transakcji płatniczej.
Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie (obowiązuje od 15 czerwca 2022 r. dla nowych klientów, od 15 sierpnia 2022 r. dla dotychczasowych klientów)

Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych i MO/TO). Może być wydana  do rachunków prowadzonych w EUR lub w USD, dla klientów indywidualnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Korzyści dla Ciebie:

 • rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku
 • nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
 • łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
 • bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure
 • możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą
 • możliwość ubezpieczenia karty

UWAGA: od 19 kwietnia 2021 r., po pierwszej wypłacie z bankomatu lub płatności kartą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie innej niż PLN, poinformujemy Cię o wysokości marży kursowej naliczanej przez Bank, czyli o opłatach za przewalutowanie transakcji płatniczej.
Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Karta przedpłacona Mastercard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo Mastercard

 Korzyści dla Ciebie:

 • kartą można dokonywać: płatności bezgotówkowych, wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków, wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych (przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty)

Jak działa karta przedpłacona (prepaid)?

 • karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty
 • operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty
 • karta wydawana jest dla osób fizycznych powyżej 13. roku życia
 • posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie użytkownikiem karty

Od 1 grudnia 2022 r. w ofercie dostępne są również karty przedpłacone dla dzieci w wieku 7-13 lat. Sprawdź szczegóły!

UWAGA: od 19 kwietnia 2021 r., po pierwszej wypłacie z bankomatu lub płatności kartą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie innej niż PLN, poinformujemy Cię o wysokości marży kursowej naliczanej przez Bank, czyli o opłatach za przewalutowanie transakcji płatniczej.
Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Regulamin obowiązujący do dnia 29.02.2024 r. dla dotychczasowych Klientów:

Regulamin obowiązujący od dnia 07.12.2023 r. dla nowych Klientów oraz od dnia 01.03.2024 r. dla dotychczasowych Klientów: