karty – FIRMA

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, to karty zbliżeniowe Visa Business  i Mastercard Business wydawane do rachunków firmowych są dla Ciebie.

Są to międzynarodowe, powszechnie używane karty płatnicze, dzięki którym zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nimi płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercard / Visa w kraju i za granicą
 • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB
 • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość uczestnictwa w programach rabatowych MasterCard
 • bezpieczeństwo – podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach
 • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

Jeśli chcesz bezgotówkowo płacić za towary i usługi na całym świecie, a także w Internecie, karta kredytowa Mastercard Business jest dla Ciebie.

Karta kredytowa Mastercard Business wydawana jest klientom instytucjonalnym posiadającym zdolność kredytową.

Korzyści dla Ciebie:

 • nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego limitu kredytowego, z uwzględnieniem dziennych limitów operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo – usługowych w kraju oraz na całym świecie
 • możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych, bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • całodobowa kontrola swoich finansów – możliwość sprawdzenia salda rachunku w każdej chwili, w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • okres bezodsetkowy aż do 52 dni
 • brak odsetek za transakcje bezgotówkowe jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w terminie,
 • każda spłata podwyższa limit dostępnych środków
 • zadłużenie może być spłacane w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia określona jest w Taryfie prowizji i opłat)
 • możliwość korzystania ze specjalnych programów rabatowych i lojalnościowych Mastercard

Przyznanie limitu kredytowego i jego wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy i uzależnione jest od posiadania przez niego zdolności kredytowej oraz pozytywnej oceny ryzyka kredytowego.

 

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie (obowiązuje od 1 września 2022 r.)

Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych i MO/TO). Może być wydana  do rachunków prowadzonych w EUR lub w USD, dla klientów instytucjonalnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Korzyści dla Ciebie:

 • rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku
 • nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
 • łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
 • bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure
 • możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą
 • możliwość ubezpieczenia karty