karty – FIRMA

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, to karty zbliżeniowe Visa Classic Business  i Mastercard Debit Business wydawane do rachunków firmowych są dla Ciebie.

Są to międzynarodowe, powszechnie używane karty płatnicze, dzięki którym zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nimi płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercard / Visa w kraju i za granicą
 • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB
 • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość uczestnictwa w programach rabatowych MasterCard
 • bezpieczeństwo – podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach
 • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

Jeśli chcesz bezgotówkowo płacić za towary i usługi na całym świecie, a także w Internecie, karta kredytowa Mastercard jest dla Ciebie.

Karta kredytowa Mastercard wydawana jest klientom instytucjonalnym posiadającym zdolność kredytową.

Korzyści dla Ciebie:

 • nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego limitu kredytowego, z uwzględnieniem dziennych limitów operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo – usługowych w kraju oraz na całym świecie
 • możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych, bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • całodobowa kontrola swoich finansów – możliwość sprawdzenia salda rachunku w każdej chwili, w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • okres bezodsetkowy aż do 52 dni
 • brak odsetek za transakcje bezgotówkowe jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w terminie,
 • każda spłata podwyższa limit dostępnych środków
 • zadłużenie może być spłacane w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia określona jest w Taryfie prowizji i opłat)
 • możliwość korzystania ze specjalnych programów rabatowych i lojalnościowych Mastercard

Przyznanie limitu kredytowego i jego wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy i uzależnione jest od posiadania przez niego zdolności kredytowej oraz pozytywnej oceny ryzyka kredytowego.

Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych i MO/TO). Może być wydana  do rachunków prowadzonych w EUR lub w USD, dla klientów instytucjonalnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Korzyści dla Ciebie:

 • rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku
 • nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
 • łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
 • bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure
 • możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą
 • możliwość ubezpieczenia karty

Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Kartą można dokonywać operacji:

 • bezgotówkowych - płatności w punktach usługowo-handlowych, płatności w Internecie (bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure)
 • gotówkowych: wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków, wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków

Cechy karty przedpłaconej:

 • karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty
 • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty)
 • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty
 • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych