ZMIANA TARYFY PROWIZJI I OPŁAT

13 stycznia 2022

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2022 r. zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie” dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. wysokości opłat za prowadzenie rachunków, przelewy na rachunki bankowe składane w formie papierowej, wysyłkę wyciągów bankowych, wydanie kart płatniczych, wypłatę gotówki w bankomatach obcych oraz niektórych innych czynności bankowych.

Zmieniona Taryfa prowizji i opłat jest dostępna we wszystkich oddziałach Banku.

Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach regulaminów i taryfy poprzez kanały elektroniczne, otrzymają nową taryfę za pośrednictwem Internet Banking, wiadomości e-mail lub sms-em.