ZMIANA TARYFY PROWIZJI I OPŁAT

29 grudnia 2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2022 r. zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie” dla klientów indywidualnych.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.:

  • wysokości opłat za wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w bankach krajowych realizowane w systemie ELIXIR, realizowane dla osób nie posiadających rachunku w Banku,
  • wysokości niektórych opłat za czynności bankowe dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub oszczędnościowy,
  • wysokości opłat za wypłatę gotówki w bankomatach obcych.

Zmieniona Taryfa prowizji i opłat jest dostępna we wszystkich oddziałach Banku.

Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach regulaminów i taryfy poprzez kanały elektroniczne, otrzymają nową taryfę za pośrednictwem Internet Banking, wiadomości e-mail lub sms-em.