ZMIANA TARYFY PROWIZJI I OPŁAT

15 lipca 2020

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie,

w zakresie: rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków bieżących, rachunków depozytowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie, lokat terminowych, rachunków walutowych i kart płatniczych.

Zmieniona Taryfa prowizji i opłat jest dostępna w oddziałach Banku.