ZMIANA REGULAMINÓW

13 maja 2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja br. zmianie ulegają: „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”, „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych” oraz „Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych”.

Najważniejsze zmiany w regulaminach:       

  • dodanie zapisów o obowiązku informowania klienta o marży kursowej, wg której pierwsze zlecenie płatnicze dotyczące wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności kartą w punkcie sprzedaży, dokonane przez klienta w krajach EOG zostało przewalutowane,
  • modyfikacja zapisu dotyczącego korzystania z funkcji zbliżeniowej na karcie,
  • doprecyzowanie zapisu w jakich przypadkach Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia,
  • modyfikacja zapisów dotyczących zastrzegania i blokowania kart,
  • doprecyzowanie zapisów usługi 3D-Secure,
  • wycofanie z oferty usługi w zakresie korzystania Portfel SGB.

Zmiany w regulaminach wchodzą w życie z dniem 15 maja 2021 r. (dla nowych klientów) i z dniem 15 lipca 2021 r. (dla dotychczasowych klientów).