WYSYŁKA ZESTAWIEŃ OPŁAT DLA KLIENTÓW

16 grudnia 2020

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie uprzejmie informuje, iż od dnia 17.12.2020 r. (czwartek) rozpocznie coroczną wysyłkę Zestawień opłat dla Klientów. Wysyłka będzie prowadzona trzema kanałami, tj. poprzez e-mail, za pomocą bankowości elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – papierowej.

W przypadku, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od przyszłego roku zestawienia w formie papierowej, prosimy o złożenie w najbliższym oddziale Banku oświadczenia o zmianie sposobu wysyłania Zestawienia opłat oraz innych dokumentów na postać elektroniczną.

Poniżej przedstawiamy treść przykładowego e-maila:

Zakrzewo, dnia 2020-12-17

Szanowny Kliencie,
informujemy, że w dołączonym załączniku znajduje się zestawienie kosztów dla Twojego rachunku płatniczego. Dokument zawiera wykaz wszystkich opłat i prowizji naliczonych w rachunku, za usługi z których skorzystałeś.

W celu ochrony danych osobowych załącznik (pdf) został zabezpieczony hasłem. Należy je wpisać podczas otwierania pliku.

Hasłem są:
– numer PESEL,
– lub gdy go nie podałeś, data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd np. 1966-08-02.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Bankiem pod numerami: (67) 266 70 92, (67) 263 33 33, (67) 258 04 75, (67) 259 10 53.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
77-424 Zakrzewo
ul. Dworcowa 4

Grafika zestawienia wygląda następująco: