WYSYŁKA ZESTAWIEŃ OPŁAT DLA KLIENTÓW

22 grudnia 2023

Uprzejmie informujemy, że od 22.12.2023 r. rozpoczęliśmy coroczną wysyłkę Zestawień opłat dla Klientów. Wysyłka będzie prowadzona trzema kanałami, tj. poprzez e-mail, za pomocą trwałego nośnika oraz w formie papierowej.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od przyszłego roku zestawienia w formie papierowej, prosimy o złożenie stosownej dyspozycji w najbliższym oddziale Banku.

Poniżej przedstawiamy treść przykładowego e-maila:

 

Zakrzewo, dnia 2023-12-22

Szanowny Kliencie,informujemy, że w dołączonym załączniku znajduje się:
– zestawienie kosztów dla Twojego rachunku płatniczego,
– arkusz informacyjny dla deponentów z informacją o gwarantowaniu środków przez BFG.

Dokument zawiera wykaz wszystkich opłat i prowizji naliczonych w rachunku, za usługi, z których skorzystałeś.W celu ochrony danych osobowych załącznik z zestawieniem kosztów został zabezpieczony hasłem. Należy je wpisać podczas otwierania pliku.

Hasłem są:
– własne hasło ustawione w bankowości elektronicznej (Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Hasło do załączników e-mail), lub
– numer PESEL, a gdy go nie podałeś, data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd np. 1966-08-02.
Własne hasło możesz ustawić w bankowości elektronicznej (Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Hasło do załączników e-mail) lub w placówce Banku.W załączeniu znajduje się również arkusz informacyjny dla deponentów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Bankiem pod numerami:
– Zakrzewo (67) 266 70 92,
– Złotów (67) 263 33 33,
– Wałcz (67) 258 04 75,
– Człopa (67) 259 10 53.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
77-424 Zakrzewo
ul. Dworcowa 4

Grafika zestawienia wygląda następująco: