UBEZPIECZENIE UPRAW

20 kwietnia 2023

Rolniku! Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy. Dzięki ubezpieczeniu złagodzisz skutki finansowe m.in. przymrozków, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego, ognia czy suszy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia:

  • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
  • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
  • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
  • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
  • brak stosowania udziałów własnych
  • stała suma ubezpieczenia
  • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
  • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
  • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
  • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Jesteśmy, gdy pogoda nie dopisze

Kliknij i sprawdź dostępne pakiety, maksymalne sumy ubezpieczenia oraz charakterystykę ryzyk ubezpieczeniowych: Ubezpieczenie Upraw – wiosna 2023

Ubezpiecz wiosną uprawy, maszyny i zyskaj do 300 zł na zakupy!

Wiosną możesz ubezpieczyć swoje uprawy, maszyny i cieszyć się solidną ochroną ubezpieczeniową. Dzięki naszej nowej akcji promocyjnej – „Wiosenne uprawy z e-kodem 2023” – możesz też zyskać aż 2 e-kody na zakupy, każdy z nich o wartości 150 zł. Jak to zrobić? Sprawdź na stronie: Wiosenne uprawy z e-kodem na zakupy

Zapraszamy do naszych Oddziałów w Zakrzewie, Złotowie, Wałczu i Człopie, gdzie uzyskasz więcej informacji oraz zawrzesz umowę ubezpieczenia.

 

 

Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczenia Generali T.U. S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Ustandaryzowany dokument