ROZSZERZENIE LISTY PKD W TARCZY PFR 2.0

04 lutego 2021

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Pomoc zostanie skierowana również do przedsiębiorców posiadających następujące kody PKD: 

  • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 85.59.A Nauka języków obcych;
  • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD w Tarczy Finansowej PFR 2.0 będzie udostępniona od piątku 05.02.2021 r.

Więcej informacji: https://sblzakrzewo.pl/tarcza-finansowa-2-0/