PAKIET ROR „NIEREZYDENT”

01 grudnia 2022

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2022 r. do naszej oferty wprowadziliśmy nowy pakiet rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „NIEREZYDENT” dla klientów, których kraj głównej rezydencji podatkowej jest poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oferta nie dotyczy klientów, którzy korzystają lub korzystali z rachunku promocyjnego „Sąsiedzka oferta” dla obywateli Ukrainy.

Dodatkowe informacje o pakiecie „NIEREZYDENT” dostępne są u pracowników Banku.