OPERACJE KARTOWE W KRAJACH EOG

16 kwietnia 2021

Od 19 kwietnia 2021 r., wprowadzamy powiadomienie o opłatach za przewalutowanie w krajach EOG. Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Po pierwszej wypłacie z bankomatu lub płatności kartą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie innej niż PLN, poinformujemy Cię sms-em o wysokości marży kursowej naliczanej przez Bank, czyli o opłatach za przewalutowanie transakcji płatniczej.

SMS przyjdzie tylko po pierwszej transakcji w danej walucie w danym miesiącu kalendarzowym.
Użytkownik karty będzie mógł zrezygnować z otrzymywania powiadomień w dowolnym oddziale Banku.