OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA

31 grudnia 2022

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadzamy okresowo stała stopę procentową dla kredytów mieszkaniowych i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Będzie ona obowiązywała przez okres 5 lat.

Klienci wnioskujący o udzielenie kredytu, będą mieli możliwość wyboru sposobu oprocentowania kredytu. Osoby posiadające już kredyt w naszym Banku również mają możliwość zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową – wiąże się to z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej.
Szczegóły dotyczące możliwości zmiany formy oprocentowania nasi Klienci otrzymają pocztą.
Aktualna wysokość okresowo stałej stopy procentowej będzie publikowana na naszej stronie internetowej.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie