KOMUNIKAT DOT. ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

16 kwietnia 2020

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

(dalej: Rozporządzenie) Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie informuje, że termin udzielenia odpowiedzi na reklamację związaną z zawieszeniem spłaty kredytu złożoną przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi 14 dni kalendarzowych. Wyżej wymieniony termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia. Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie