OBNIŻKA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW

14 kwietnia 2020

Mając na względzie decyzję Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5%, Zarząd Banku podjął w dniu 25 marca 2020 r. Uchwałę na mocy, której

dokonał zmiany tabeli oprocentowania produktów bankowych. Dla środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez Bank w dniu 31 marca 2020 r., nowe oprocentowanie będzie obowiązywać począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. i wynosić będzie:

Jednocześnie w związku z sytuacją w kraju dotyczącą zagrożenia koronawirusem oraz wprowadzeniem przez Radę Ministrów szeregu ograniczeń ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów, Zarząd Banku wyjątkowo o zmianie oprocentowania nie informuje w formie przesyłki papierowej, a jedynie w drodze niniejszego komunikatu przesyłanego w formie elektronicznej oraz informacji do pobrania w Oddziałach Banków.

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie