GENERALI, Z MYŚLĄ O PODRÓŻY

19 lipca 2022

Podróż w Polsce czy za granicą? Spacer po górach czy rower? Niezależnie jak planujesz spędzić urlop, pamiętaj o ubezpieczeniu w odpowiednim wariancie. Zapewnij sobie spokojne wakacje z „Generali, z myślą o podróży”.

Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)to za mało?

  • umożliwia korzystanie jedynie z placówek państwowej służby zdrowia
  • współudział w płatności za koszty leczenia – odrębne zasady dla każdego z państw
  • nie obejmuje transportu medycznego chorego i przewozu zwłok do Polski

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” może obejmować:

  • koszty leczenia
  • Assistance w 3 wariantach
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • kontynuację leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium RP
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • pakiet „Moto Assistance”
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zapraszamy po ofertę ubezpieczenia do naszych Oddziałów, mailowo: kontakt@sblzakrzewo.pl lub telefonicznie: 67 263 33 33 wew. 23