Świadczenie 500+

rodzina 500+

 

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. 

500

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę:

  • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

Cztery kroki do otrzymania świadczenia:

wypełnij wniosek on-line w bankowości elektronicznej SBL w Zakrzewie

na podany we wniosku e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku z systemu Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

organ prowadzący program w twojej gminie np. MOPS / GOPS rozpatrzy przesłany wniosek

po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, co miesiąc otrzymasz na wskazany we wniosku rachunek świadczenie w ramach programu Rodzina 500+

Wniosek on-line w SBL w Zakrzewie

Wniosek o świadczenie 500+ złożysz wygodnie poprzez bankowość elektroniczną po zalogowaniu się do serwisu internetowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w zakładce Świadczenia.

Po wypełnieniu wniosku na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie wpłynięcia wniosku do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Wybierz zakładkę ŚWIADCZENIA

1. Wybierz zakładkę ŚWIADCZENIA

Wybierz z listy numer rachunku, na który ma być wypłacane świadczenie

500+2

Wybierz rodzaj świadczenia, o które wnioskujesz i postępuj zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami

500+3

Rola Banku

Rolą Banku Spółdzielczego w Zakrzewie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie gromadzi danych, a także nie dokonuje weryfikacji  danych podawanych we wniosku oraz załącznikach. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

W dalszej kolejności Wniosek jest dystrybuowany do lokalnych urzędów, które rozpatrują go pod względem merytorycznym oraz podejmują decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu świadczenia.

 

Dowiedz się więcej o  Programie Rodzina 500 plus - szczegóły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa.

 

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

• do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;

• do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego.