„SĄSIEDZKA OFERTA” / «По-сусідськи»

01 kwietnia 2022

Z dniem 4 kwietnia br. wprowadzamy do oferty rachunek promocyjny „Sąsiedzka oferta” dla pełnoletnich obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego br., chroniąc się przed wojną. / Від 4 квітня цього року діє акційна пропозиція рахунку «По-сусідськи» для повнолітніх громадян України, які перетнули кордон Республіки Польща після 23 лютого цього року, захищаючись від війни.

Promocyjny rachunek można założyć na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na warunkach standardowych.

Opłaty w ramach pakietu „Sąsiedzka oferta”:

  • otwarcie i prowadzenie rachunku – 0,00 zł,
  • wpłaty i wypłaty gotówki w kasie Banku – 0,00 zł,
  • przelewy złożone w formie papierowej i bankowości internetowej do banków krajowych i banków w Ukrainie – 0,00 zł,
  • wydanie i obsługa karty debetowej Visa – 0,00 zł,
  • wypłaty w bankomatach krajowych i zagranicznych oraz w ramach usługi „cash back” – 0,00 zł,
  • wydanie nowego nr PIN lub zmiana nr PIN w bankomacie – 0,00 zł,
  • sprawdzenie salda rachunku w bankomacie – 0,00 zł,
  • sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – 0,00 zł,
  • wydanie duplikatu karty w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia karty – 0,00 zł.

Za pozostałe czynności pobierane są standardowe opłaty określone w Taryfie Prowizji i Opłat obowiązującej w Banku.

Wydanie dostępu do bankowości elektronicznej oraz sms-banking jest bezpłatne i możliwe jedynie pod warunkiem posiadania polskiego numeru telefonu komórkowego.


Акційний рахунок можна відкрити на 12 місяців з можливістю його продовження на умовах, передбачених для Стандартного рахунку.
Деталі акційної пропозиції «По-сусідськи»:
• відкриття та ведення рахунку – 0,00 зл.,
• внесення та виплата готівки в касі Банку – 0,00 зл.,
• платіжне доручення, оформлене у паперовій та електронній формі, для переказу на рахунки польських та українських банків – 0,00 зл.,
• випуск та обслуговування дебетової картки Visa – 0,00 зл.,
• зняття готівки у польських та закордонних банкоматах, а також в рамках кешбек-сервісу – 0,00 зл.,
• видача нового ПІН-коду та зміна ПІН-коду в банкоматі – 0,00 зл.,
• перевірка балансу рахунку у банкоматі – 0,00 зл.,
• складання виписки про платіжні операції – 0,00 зл.,
• видача дубліката картки у разі знищення або пошкодження картки – 0,00 зл.
За інші дії стягуються стандартні оплати, відповідно до чинної Таблиці банківських зборів та комісій.
Надання доступу до електронного банкінгу та смс-банкінгу є безкоштовним і можливим лише за наявності телефонного номера польського мобільного оператора.

Regulamin promocji „SĄSIEDZKA OFERTA” / статут – język ukraiński

Regulamin promocji „SĄSIEDZKA OFERTA” – język angielski

Regulamin promocji „SĄSIEDZKA OFERTA” – język polski